Tin tức‎ > ‎

Cáo lỗi về việc bảo trì liên tục ngày 20/06/2015

đăng 04:10, 20 thg 6, 2015 bởi Tinh Kiem Tian Long Ba Bu

Kính chào quý bằng hữu,


Sau bảo trì 20/06/2015, TLBB Tình Kiếm đã khai mở

- Phụ bản Tàng  Kinh Các
- Phụ bản Binh Thánh Kỳ Trận
- Phụ bản Thiếu Thất Sơn
- Phụ bản Tứ Tuyệt Trang


Trong quá trình update có xuất hiện một số sai sót dẫn đến máy chủ liên tục bảo trì, gây ảnh hưởng đến quá trình hành tẩu giang hồ của các bằng hữu.

Vì vậy, thay mặt BQT TLBB Tình Kiếm xin chân thành cáo lỗi. Đồng thời BQT cũng đưa ra chính sách sau khi bảo trì định kỳ ngày 21/06/2015 (lúc ~7h00) thay lời cáo lỗi trên như sau:

- Tăng tỷ lệ kinh nghiệm x200% 
- Tăng số lần tham gia các phụ bản mới (4 phụ bản) +2 (tức 3 lần/ngày) đối với các phụ bản có số lần là 1 lần.
- Tăng tỷ lệ rơi nguyên liệu chân nguyên khi tham gia giết BOSS các phụ bản mới

Xem chi tiết hướng dẫn các phụ bản tại: 

- http://game4you.us/guide-943-gioi-thieu-phu-ban-tu-tuyet-trang.html
- http://game4you.us/guide-945-gioi-thieu-phu-ban-tang-kinh-cac.html
- http://game4you.us/guide-948-gioi-thieu-phu-ban-thieu-that-son.html
- http://game4you.us/guide-950-gioi-thieu-phu-ban-binh-thanh-ky-tran.html


-------------------------------------------------------
TLBB Tình Kiếm TLBB Private Server đông vui nhất Việt Nam
Trang chủ http://game4you.us/ - http://tinhkiem.us - http://taichiengiangho.com
Download http://game4you.us/download/
Đăng ký http://id.game4you.us/manage/#Register
 

----------------


Game4You Team,
Follow us on Facebook 
Comments