Tin tức‎ > ‎

Giới thiệu chức năng điêu văn thuộc tính

đăng 20:15, 27 thg 1, 2015 bởi Tinh Kiem Tian Long Ba Bu
Kính chào quý bằng hữu,

Như đã thông báo trước đây, Thiên Long Tình Kiếm chuẩn bị cập nhật chức năng điêu văn thuộc tính.
Nay BQT xin giới thiệu sơ lược để các bằng hữu nắm bắt thông tin

Điêu văn thuộc tính và điêu văn giảm kháng thuộc tính (NPC hỗ trợ Trương Hàng Long 319,315 Lạc Dương)

Điêu văn thuộc tính, điêu văn kháng và điêu văn giảm kháng (ĐVTT, ĐVK và ĐVGK) cũng tương tự như các loại điêu văn hiện tại đã có. Điểm khác biệt là ĐVTT, ĐVK và ĐVGK không tăng chỉ số cá nhân mà tăng vào thuộc tính tấn công của nhân vật ( Băng, hỏa, huyền, độc )

1. Cách có được điêu văn thuộc tính, điêu văn giảm kháng và điêu văn kháng đồ tường

Để có được đồ tường của 3 loại điêu văn này, các bằng hữu cần tiêu diệt boss ở bản đồ   Võ Di, Thương Sơn và Thảo Nguyên. Sau khi tiêu diệt BOSS sẽ có khả năng nhận được.

 
2. Cách hợp thành Điêu văn thuộc tính và khắc điêu văn vào trang bị

Điêu văn thuộc tính cũng không có sự khác biệt nào khi bằng hữu muốn hợp thành, nâng cấp và khắc vào trang bị.
Mọi thao tác bằng hữu chỉ cần tới NPC  Trương Hàng Long để thao tác.

 
Bằng hữu cần chuẩn bị sẵn đồ tường của điêu văn cần hợp thành và 20 Đan thanh (Đan thanh có thể mua trong shop Điểm tặng, Tab2  Điêu Văn Thương Điếm của shop Nam Bắc Kỳ Hóa).

Khi đã đủ, bằng hữu đến NPC Trương Hàng Long, chọn chức năng Hợp thành điêu văn. Kết quả bằng hữu sẽ thu lại được điêu văn cấp 1 có thể khắc vào trang bị.

 
KHẮC ĐIÊU VĂN

Sau khi đã có điêu văn cấp 1, bằng hữu có thể khắc điêu văn vào trang bị để gia tăng sức mạnh của bản thân. Tới NPC  Trương Hàng Long, chọn sử dụng chức năng Điêu văn thực khắc.

Để khắc thành công bằng hữu cần có 1  Điêu văn thực khắc dung tễ (có thể mua trong shop Điểm tặng, Tab2  Điêu Văn Thương Điếm của shop Nam Bắc Kỳ Hóa) cho 1 lần khắc điêu văn
 
 
 
 
Nâng cấp điêu văn

Để nâng cấp điêu văn lên cấp cao hơn, bằng hữu cần có trang bị đã khắc điêu văn mà 1 số lượng nhất định  Kim Tàm Ty (có thể mua trong shop Điểm tặng, Tab2 Điêu Văn Thương Điếm của shop Nam Bắc Kỳ Hóa)

 
Đến NPC Trương Hàng Long, chọn chức năng Cường hóa điêu văn. Khung giao diện hiện ra, bằng hữu cần cho trang bị đã điêu văn cần cường hóa vào và nhập số lượng Kim Tàm Ty cần để nâng lên cấp độ Điêu văn tiếp theo. Lưu ý: số   Kim Tàm Ty cần phải nhỏ hơn số Kim Tàm Ty đang có.

  
Lưu ý: Hiện tại, bạn chỉ có thể nâng cấp tối đa lên cấp độ Điêu văn 7


THÁO DỠ ĐIÊU VĂN


Song song với việc khảm điêu văn, bằng hữu cũng có thể tháo gỡ điêu văn đã khảm và khảm vào điêu văn khác cho phù hợp với hướng đi của bản thân.
Để tháo dỡ điêu văn đã khắc, bạn cần có 1 Dung Kim Phấn (có thể mua trong shop Điểm tặng, Tab2 Điêu Văn Thương Điếm của shop Nam Bắc Kỳ Hóa) cho 1 lần tháo gỡ điêu văn.

 

Lưu ý: Tháo điêu văn không làm ảnh hưởng tới trang bị và cấp độ của điêu văn đã có từ trước.


Ví dụ nếu tháo điêu văn cấp 7 từ trang bị cấp 92 thì cấp trang bị khi bị tháo điêu văn ra vẫn là 92 và bạn sẽ nhận lại điêu văn cấp 7 tương ứng với điêu văn vừa được gỡ khỏi trang bị


Tính năng sẽ được ra mắt tại server Test (thử nghiệm) sau đó sẽ update cho các server chính thức khi hoàn thiện.


----------------


Game4You Team,
Follow us on Facebook
Comments