Tin tức‎ > ‎

Hướng dẫn khảm ngọc trang bị

đăng 03:03, 14 thg 6, 2016 bởi Tinh Kiem Tian Long Ba Bu
Chào các bằng hữu,

Khảm ngọc là thao tác ấn định những viên ngọc vào các trang bị đã được đục lỗ để gia tăng thêm sức mạnh và sức chịu đựng của nhân vật.


Vậy làm sao để Khảm Ngọc?

Bằng hữu hãy đến gặp NPC Bành Hoài Ngọc (274,321) ở Lạc Dương, NPC Khắc Lý Mộc (279,198) ở Lâu Lan.Sau khi chọn Khảm Bảo Thạch sẽ xuất hiện bảng bên dưới.


- Ô 1: Đặt Trang Bị cần khảm ngọc.
- Ô 2: Đặt Bảo Thạch muốn khảm.
- Ô 3: Đặt Khảm Nạm Phù (là 1 loại bùa để khảm nạm).
- Ô 4: Đặt Cực Suất Châu (là 1 loại trân châu dùng để giữ lại viên ngọc khi khảm thất bại).

Các nguyên liệu cần có

Bảo Thạch: mua trong shop Nguyên bảo thương tiệm và Điểm tặng thương tiệm, đi phụ bản Phiêu Miễu Phong (ngọc 5).
Khảm Nạm Phù: mua trong shop Nguyên bảo thương tiệm → Tiệm Bảo Thạch → Phòng Gia Công Bảo Thạch.Sơ cấp Bảo Thạch tương khảm phù tăng tỷ lệ khảm nạm thành công đạt tối đa 50%. Tỷ lệ này sẽ có thể thất bại nên bằng hữu cần bỏ thêm Cực Suất Châu vào để đảm khi khảm nạm thất bại sẽ không mất ngọc.


Cao cấp Bảo Thạch tương khảm phù tăng tỷ lệ khảm nạm thành công đạt 100%. Nếu bằng hữu dùng cái này thì không cần dùng Cực Suất Châu.

Cực Suất Châu: mua trong shop Nguyên bảo thương tiệm → Tiệm Bảo Thạch → Phòng Gia Công Bảo Thạch.Trang bị sau khi được tương khảm bảo thạch 


Các bằng hữu đã biết được cách khảm ngọc rồi, vậy còn tháo ngọc khi không cần nữa hoặc muốn thay đổi thì như thế nào? hãy theo dõi hướng dẫn bên dưới nhé.

2. Tháo gỡ Bảo Thạch


Sau khi chọn dòng Tháo gỡ Bảo Thạch sẽ xuất hiện bảng sau


- Dòng 1: đặt trang bị đã khảm bảo thạch muốn gỡ.
- Dòng 2: chọn bảo thạch muốn gỡ trên trang bị.
- Dòng 3: đặt Phù Trích Trừ vào.

Lưu ý: Nếu trang bị đã khảm 4 ngọc mà muốn tháo ngọc thì phải tháo ngọc 4 trước. Để tháo ngọc 4 phải đến Lâu Lan gặp NPC Trình Giảo Thiết (220,229).

Bên dưới là một số Trích Trừ Phù trong shop Nguyên Bảo thương tiệm → Tiệm Bảo Thạch → Phòng Gia Công Bảo Thạch.


Sau khi gỡ bỏ bảo thạch → bảo thạch được tháo ra khỏi trang bị như hình bên dưới


3. Điêu Trác Bảo Thạch


Đây là Phù dùng để Điêu Trác    
  
4. Dung Luyện Bảo Thạch


Đây là Phù dùng để Dung LuyệnChúc các bằng hữu thực hiện thao tác thành công!
-------------------------------------------------------
TLBB Tình Kiếm TLBB Private Server đông vui nhất Việt Nam
Trang chủ http://game4you.us/ - http://tinhkiem.us - http://taichiengiangho.com
Download http://game4you.us/download/
Đăng ký http://id.game4you.us/manage/#Register
 

----------------


Game4You Team,
Follow us on Facebook
Comments