Tin tức‎ > ‎

Khám phá Bí Tịch Ngũ Tuyệt

đăng 20:06, 3 thg 11, 2013 bởi Tinh Kiem Tian Long Ba Bu

Kính chào quý bằng hữu,


Thập Đại Môn Phái nổi danh giang hồ với những chiêu thức võ công mang nét đặc trưng riêng biệt, từ tâm pháp cho đến tu luyện và từ tu luyện cho đến đả thông kinh mạch. Liệu một ngày nọ, khi những cái riêng biệt ấy kết hợp với Bí Tịch Tuyệt Thế do Ngũ Đại Cao Thủ sáng chế, sức mạnh của anh hùng hào kiệt sẽ gia tăng đến mức độ như thế nào?

 

 

 


Nếu như một ngày, bằng hữu nắm được Bí Tịch Tuyệt Thế trong tay (như Cửu Âm Chân Kinh, Độc Cô Cửu Kiếm chẳng hạn), các vị sẽ làm gì với chúng? Hãy tham khảo một vài thông tin của Bổn Môn trước khi gia nhập vào thế giới Ngũ Tuyệt Quy Lai nhé!


............................

 

Bí Tịch & Tông Phái


  • Bí tịch bao gồm 5 Tông: Khí Tông - Nho Tông - Kiếm Tông - Ma Tông - Phật Tông tương ứng với Ngũ Đại Cao Thủ.


  • Mỗi nhân vật có thể học tối đa 3 bí tịch của bất kỳ Tông nào.

 

 

Mỗi nhân vật chỉ có 3 khung để chứa 3 loại bí tịch

 

  • Nếu muốn thay thế bí tịch đã học phải hủy bí tịch cũ. Khi hủy sẽ được hoàn trả lại điểm Võ Học Tâm Đắc và Bí Tịch Tàn Diệp cố định bằng với số lượng đã đổi.

 

 

 

 

  • Bí tịch không thể kháng, ngoại trừ một số chiêu thức miễn dịch của các phái hoặc chiêu Thần Hựu của trân thú.

 

Đoạn Thức Bí Tịch


  • Mỗi cuốn bí tịch gồm có 3 kỹ năng, giang hồ thường gọi là Đoạn Thức.

 

 

 

  • Sau khi 1 nhân vật đã học hết 3 quyển bí tịch bất kỳ thì lúc đó, bằng hữu sẽ có đến 9 đoạn thức khác nhau cho nhân vật. Các đoạn thức đầu tiên của mỗi quyển bí tịch đều có thể đồng loạt đưa vào phím sử dụng nhanh.

 

  • Khi thi triển đoạn thức đầu tiên của một bí tịch, bằng hữu sẽ có tỉ lệ kích hoạt liên hoàn 3 đoạn thức liên tiếp, hiệu ứng của các đoạn thức này đều liên quan đến nhau.

 

Phẩm Chất Bí Tịch

 

  • Bí Tịch Ngũ Tuyệt được chia thành 4 loại phẩm chất: Sơ Cấp - Hy Hữu - Truyền Thế, và cao nhất chính là Tuyệt Thế


  • Sơ cấp: cần 50 Bí Tịch Tàn Diệp để đổi

 

    → Đoạn thức 1: Tấn công thuộc tính 1 mục tiêu tầm xa.

 

    → Đoạn thức 2: Tấn công thuộc tính nhiều mục tiêu tầm xa ảnh hưởng 4 mục tiêu xung quanh.

 

    → Đoạn thức 3: Tăng tấn công hội công.


  • Hy Hữu: cần 100 Bí Tịch Tàn Diệp để đổi

 

    → Đoạn thức 1: Tấn công thuộc tính nhiều mục tiêu tầm xa ảnh hưởng 4 mục tiêu xung quanh.

 

    → Đoạn thức 2: Tấn công thuộc tính 1 mục tiêu tầm xa tăng thuộc tính bí tịch lên ít nhất 300.

 

    → Đoạn thức 3: Tấn công 1 mục tiêu tầm xa tăng nội ngoại công (thức 3).


  • Truyền Thế: cần 300 Bí Tịch Tàn Diệp để đổi

 

    → Đoạn thức 1: Khống chế tầm xa 1 mục tiêu.

 

    → Đoạn thức 2: Tấn công tầm xa 1 mục tiêu khiến mục tiêu chịu sát thương tăng thêm chiêu 1.

 

    → Đoạn thức 3: Tấn công tầm xa 1 mục tiêu tăng nội ngoại công, chịu sát thương tăng thêm thức 2 (thức 3).


  • Tuyệt Thế: cần 500 Bí Tịch Tàn Diệp để đổi

 

    → Đoạn thức 1: Khống chế 1 mục tiêu tầm xa (đoạn thức 1).

 

    → Đoạn thức 2: Tấn công nhiều mục tiêu tầm xa tăng nội ngoại công khiến tối đa 6 mục tiêu xung quanh chịu hiệu ứng.

 

    → Đoạn thức 3: Tấn công nhiều mục tiêu tầm xa, chịu sát thương tăng thêm nếu hiệu ứng thức 2.

 

Cảnh Giới Bí Tịch  • Bí tịch có 2 cảnh giới cần lưu ý:


    → Cảnh giới lĩnh ngộ: Ảnh hưởng trực tiếp tới tỉ lệ kích hoạt liên hoàn chiêu thức thứ 2 và thứ 3 sau khi thi triển chiêu 1.


    → Cảnh giới tu vi: Ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả của chiêu thức. Càng nâng cấp lên tầng càng cao thì chiêu thức càng có sức công phá mạnh mẽ (xem ví dụ dưới cuối bài)


  • Để thăng cấp 2 cảnh giới này, bằng hữu đều cần phải có điểm Tâm Đắc Võ Học(điểm này chỉ có khi tham gia phụ bản Hư Không Huyễn Cảnh).


  • Cảnh giới tu vi tăng bằng tổng điểm tu luyện 3 Bí Tịch. Điểm tu luyện tăng khi cảnh giới lĩnh ngộ tăng.

 

  • Sau đây là so sánh cảnh giới tu vi của Bí Tịch Tuyệt Thế - Cửu Âm Chân Kinh và Độc Cô Cửu Kiếm từ tầng Sơ Nguyên đến tầng 2:

 

CỬU ÂM CHÂN KINH

 

Cảnh giới tu vi Sơ Nguyên – Sơ Khuy Môn Kính

 

  • Đoạn 1: Khống chế 1 mục tiêu từ xa khiến mục tiêu phong huyệt kéo dài 2 giây.

 

 

 

  • Đoạn 2: Tấn công nhiều mục tiêu tầm xa tăng nội ngoại công 12000 điểm, và di chuyển tức thời đến bên cạnh mục tiêu.

 

 

 

  • Đoạn 3: Tấn công nhiều mục tiêu tầm xa gây sát thương trực tiếp tăng thêm 3000 điểm, gây sát thương cho mục tiêu và tối đa 6 mục tiêu trong phạm vi 5m đối với mục tiêu.

 

 

 

Cảnh giới tu vi Tầng 1 – Lược Tri Nhất Nhị

 

  • Đoạn 1: Khống chế 1 mục tiêu từ xa khiến mục tiêu phong huyệt kéo dài 2.4 giây.

 

 

 

  • Đoạn 2: Tấn công nhiều mục tiêu tầm xa tăng nội ngoại công 14400 điểm, và di chuyển tức thời đến bên cạnh mục tiêu..

 

 

 

  • Đoạn 3: Tấn công nhiều mục tiêu tầm xa gây sát thương trực tiếp tăng thêm 3700 điểm, gây sát thương cho mục tiêu và tối đa 6 mục tiêu trong phạm vi 5m đối với mục tiêu.

 

 

 

Cảnh giới tu vi Tầng 2 – Liễu Nhiên Vu Hung

 

  • Đoạn 1: Khống chế 1 mục tiêu từ xa khiến mục tiêu phong huyệt kéo dài 2.8 giây.

 

 

 

  • Đoạn 2: Tấn công nhiều mục tiêu tầm xa tăng nội ngoại công 16800 điểm, và di chuyển tức thời đến bên cạnh mục tiêu.

 

 

 

  • Đoạn 3: Tấn công nhiều mục tiêu tầm xa gây sát thương trực tiếp tăng thêm 4400 điểm, gây sát thương cho mục tiêu và tối đa 6 mục tiêu trong phạm vi 5m đối với mục tiêu.

 

 

 

 

 

ĐỘC CÔ CỬU KIẾM

 

Cảnh giới tu vi Sơ Nguyên – Sơ Khuy Môn Kính

 

  • Đoạn 1: Khống chế 1 mục tiêu từ xa khiến mục tiêu tản công kéo dài 2 giây.

 

 

 

  • Đoạn 2: Tấn công nhiều mục tiêu tầm xa tăng nội ngoại công 12000 điểm, và khiến tối đa 6 mục tiêu trong phạm vi 5m đối với mục tiêu vào trạng thái xuất huyết, mỗi giây mất sinh lực 500 điểm kéo dài 8 giây.

 

 

 

  • Đoạn 3: Tấn công nhiều mục tiêu tầm xa tăng nội ngoại công 15000 điểm, nếu mục tiêu trong trạng thái xuất huyết, thì tăng thêm 3000 điểm sát thương trực tiếp.

 

 

 

Cảnh giới tu vi Tầng 1 – Lược Tri Nhất Nhị

 

  • Đoạn 1: Khống chế 1 mục tiêu từ xa khiến mục tiêu tản công kéo dài 2.4 giây.

 

 

 

  • Đoạn 2: Tấn công nhiều mục tiêu tầm xa tăng nội ngoại công 14400 điểm, và khiến tối đa 6 mục tiêu trong phạm vi 5m đối với mục tiêu vào trạng thái xuất huyết, mỗi giây mất sinh lực 600 điểm kéo dài 8 giây.

 

 

 

  • Đoạn 3: Tấn công nhiều mục tiêu tầm xa tăng nội ngoại công 18000 điểm, nếu mục tiêu trong trạng thái xuất huyết, thì tăng thêm 3700 điểm sát thương trực tiếp.

 

 

 

Cảnh giới tu vi Tầng 2 – Liễu Nhiên vu Hung

 

  • Đoạn 1: Khống chế 1 mục tiêu từ xa khiến mục tiêu tản công kéo dài 2.8 giây.

 

 

 

  • Đoạn 2: Tấn công nhiều mục tiêu tầm xa tăng nội ngoại công 16800 điểm, và khiến tối đa 6 mục tiêu trong phạm vi 5m đối với mục tiêu vào trạng thái xuất huyết, mỗi giây mất sinh lực 700 điểm kéo dài 8 giây.

 

 

 

  • Đoạn 3: Tấn công nhiều mục tiêu tầm xa tăng nội ngoại công 21000 điểm, nếu mục tiêu trong trạng thái xuất huyết, thì tăng thêm 4400 điểm sát thương trực tiếp.

 

 

 

 


----------------------------

Game4You Team,
Follow us on Facebook
Comments