Tin tức‎ > ‎

Một số cập nhật sau bảo dưỡng định kỳ 16/7/2014

đăng 16:04, 15 thg 7, 2014 bởi Tinh Kiem Tian Long Ba Bu   [ đã cập nhật 16:06, 15 thg 7, 2014 ]
Kính chào quý bằng hữu,

Sau bảo dưỡng định kỳ 16/7/2014, BQT sẽ thay đổi thiết lập một số tính năng tại server như sau:

- Tiếp tục tăng tỷ lệ thành công đả thông Long mạch khi hủy Long Trụ  trong phụ bản Phụng Minh Vương Lăng. Tự động tăng tỷ lệ đả thông thêm +10% cứ sau mỗi lần phá hủy được Long Trụ thứ 5 trở lên (điều kiện: chưa đả thông đủ 3 Long mạch)

- Tăng tỷ lệ nhặt được Chú Văn Tinh Ngọc khi mở rương trong phụ bản Phụng Minh Vương Lăng

- Thêm các vật phẩm ngẫu nhiên vào danh sách khi không mở được Long Văn thì các bạn sẽ được 2 trong số các vật phẩm sau:

+ Thời trang Bách Hoa Thiên Thảo (mới - có thể nhuộm màu)
+ Tọa kỵ Nguyệt Mã Hương Câu
+ Tọa kỵ Xích Luyện Câu
+ Tọa kỵ Bích Giáp Huyền Quy
+ Trứng trân thú Bạo Tẩu Hùng Miêu
+ Trứng trân thú Minh Âm Hoa Linh
+ Trứng trân thú Tiểu Mã Ca
+ Xuyết Long Thạch Nguyên
+ Xuyết Long Thạch Bạo
+ Xuyết Long Thạch Thương
+ Chú Văn Tinh Ngọc

...và một số vật phẩm có giá trị khác


- Thêm các vật phẩm nhặt được sau khi giết BOSS tại chuỗi nhiệm vụ liên hoàn Tô Châu (Q 123): Sau khi giết BOSS có tỷ lệ nhặt được các vật phẩm sau


+ Xuyết Long Thạch Nguyên (BOSS Q 1)
+ Xuyết Long Thạch Bạo (BOSS Q 2)
+ Xuyết Long Thạch Thương (BOSS Q 3)
+ Tiểu Lạt Bá + x2.5 điểm kinh nghiệm
+ Cao cấp hợp thành phù
+ Chú Văn Tinh Ngọc
+ Tịnh Vân Thủy

Sử dụng để tẩy thuộc tính Long Văn

Sử dụng để tăng cấp trưởng thành Long Văn

Sử dụng để học thuộc tính Long Văn


YouTube Video


Video Hướng dẫn các tính năng liên quan Long Văn


----------------


Game4You Team,
Follow us on Facebook
Comments