Hoạt động gần đây của trang web

02:12, 22 thg 11, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Lịch thi đấu Bang Hội Đại Chiến 2017
00:14, 22 thg 11, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Danh sách đăng ký Bang Hội Đại Chiến 2017
01:55, 21 thg 11, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Danh sách đăng ký Bang Hội Đại Chiến 2017
01:03, 20 thg 11, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Danh sách đăng ký Bang Hội Đại Chiến 2017
23:04, 19 thg 11, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Phần thưởng Bang Hội Đại Chiến 2017
23:16, 13 thg 11, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Điều hướng tiếp nhận hỗ trợ từ nick Admin sang Fanpage
00:40, 13 thg 11, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Auto Tình Kiếm phiên bản đầu tiên miễn phí hoàn toàn
00:36, 13 thg 11, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Auto Tình Kiếm phiên bản đầu tiên miễn phí hoàn toàn
23:28, 12 thg 11, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Thông báo mở lại Trang Bị Trân Thú tại server Hợp Kiếm
20:17, 10 thg 11, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Thông báo mở lại Trang Bị Trân Thú tại server Hợp Kiếm
19:31, 9 thg 11, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Phần Thưởng Sự Kiện Miss & Mr Tình Kiếm 2017
23:41, 5 thg 11, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Quà Tăng Cấp tái ngộ bằng hữu
03:35, 2 thg 11, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Quy định thi đấu Bang Hội Đại Chiến 2017
19:38, 30 thg 10, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Quy định thi đấu Bang Hội Đại Chiến 2016
19:37, 30 thg 10, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Khởi Tranh Bang Hội Đại Chiến 2017
03:09, 27 thg 10, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Vui sự kiện Sứ Giả Halloween cùng Thiên Long Tình Kiếm
21:51, 24 thg 10, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Thông báo Offline Tình Kiếm Khu Vực Miền Tây
21:18, 18 thg 10, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Sự Kiện Miss & Mr TLBB Tình Kiếm 2017
20:16, 18 thg 10, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Cảnh báo xử lý vi phạm các trường hợp lách luật anti auto
03:14, 17 thg 10, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa TLTK Thông báo Offline khu vực Miền Bắc
03:03, 17 thg 10, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Thông báo Offline khu vực Miền Bắc
21:36, 12 thg 10, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Thông báo mở giới hạn chức năng Chân Nguyên
21:05, 12 thg 10, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Thông báo mở giới hạn chức năng Chân Nguyên
03:40, 3 thg 10, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Thông báo tạm khóa một số nhân vật
02:59, 3 thg 10, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Chuỗi sự kiện Trung Thu Tầm Bảo

cũ hơn | mới hơn