Hoạt động gần đây của trang web

03:52, 19 thg 4, 2018 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Link download bản cập nhật 3.76.4 - 3.76.5 ngày 19/4/2018
02:56, 19 thg 4, 2018 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Download
02:16, 19 thg 4, 2018 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa FAQ - Tập hợp các lỗi cài đặt thường gặp trong game
02:05, 19 thg 4, 2018 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Link download bản cập nhật 3.76.3 - 3.76.4 ngày 19/4/2018
00:49, 19 thg 4, 2018 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Hướng dẫn thi đấu tại Đấu Trường Lôi Đài Lạc Dương
07:12, 18 thg 4, 2018 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Lôi đài Lạc Dương!
06:57, 18 thg 4, 2018 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Chính thức khai mở Lệnh Bài
03:12, 16 thg 4, 2018 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Giải mã Sinh Tử Lệnh?
20:23, 15 thg 4, 2018 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa FAQ - Tập hợp các lỗi cài đặt thường gặp trong game
02:30, 9 thg 4, 2018 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Thông báo thời gian bảo trì ngày 10/4/2018
02:12, 9 thg 4, 2018 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Thông báo thời gian bảo trì ngày 10/4/2018
02:11, 9 thg 4, 2018 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Thông báo thời gian bảo trì ngày 10/4/2018
00:25, 6 thg 4, 2018 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Cáo lỗi về việc không được tin nhắn tại Fanpage
03:08, 5 thg 4, 2018 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa FAQ - Tập hợp các lỗi cài đặt thường gặp trong game
19:41, 29 thg 3, 2018 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Khuyến mãi thẻ nạp nhân dịp 1/4
19:02, 29 thg 3, 2018 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Hoàn tất bảo trì hệ thống ngày 30/3/2018
02:51, 29 thg 3, 2018 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Thông báo bảo trì nâng cấp máy chủ ngày 30/03/2018
21:37, 25 thg 3, 2018 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Tổng hợp các lỗi cài đặt thường gặp trong game
20:15, 25 thg 3, 2018 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Tổng hợp các lỗi cài đặt thường gặp trong game
03:35, 22 thg 3, 2018 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Hướng dẫn tính năng nạp thẻ qua ngân hàng
03:35, 22 thg 3, 2018 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Hướng dẫn tính năng nạp thẻ qua ngân hàng
19:28, 21 thg 3, 2018 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Thông báo bảo trì các kênh nạp thẻ gate, viettel, mobi, vina
03:05, 20 thg 3, 2018 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Thông báo tạm ngưng tính năng Quên Mật Khẩu, Nạp Thẻ qua SMS
02:23, 20 thg 3, 2018 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Hoàn tất bảo trì nâng cấp máy chủ ngày 20/3/2018
20:33, 19 thg 3, 2018 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Thông báo bảo trì định kỳ ngày 20/3/2018

cũ hơn | mới hơn