Hoạt động gần đây của trang web

Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Tình Kiếm ra mắt tính năng Kết Hôn Đồng Tính
Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Sự Kiện Nguyệt Quang Bảo Hạp miễn phí - Ảnh Kiếm
08:14, 21 thg 6, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Sự Kiện Nguyệt Quang Bảo Hạp miễn phí - Ảnh Kiếm
04:04, 16 thg 6, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Sự kiện Cha Ơi và Gửi Yêu Thương nhân dịp Ngày Của Cha
01:46, 16 thg 6, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Sự kiện Cha Ơi và Gửi Yêu Thương nhân dịp Ngày Của Cha
19:34, 15 thg 6, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Hướng dẫn tính năng nhận quà chuyển sinh trên trang quản lý
03:49, 15 thg 6, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Hướng dẫn tính năng nhận quà chuyển sinh trên trang quản lý
03:46, 15 thg 6, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Hướng dẫn tính năng nhận quà chuyển sinh trên trang quản lý
20:05, 14 thg 6, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Hướng dẫn thực hiện Chuyển Sinh phiên bản chính thức
23:33, 13 thg 6, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Thông báo bảo trì server cập nhật phiên bản 3.74.1
23:08, 13 thg 6, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Link download bản cập nhật 3.74.1
23:03, 13 thg 6, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Download
04:05, 13 thg 6, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Thông báo kích hoạt phụ bản Thập Nhị Sát Tinh - Ảnh Kiếm
04:04, 13 thg 6, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Thông báo kích hoạt phụ bản Thập Nhị Sát Tinh - Ảnh Kiếm
02:28, 13 thg 6, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Chuỗi sự kiện khi tham gia Chuyển Sinh Server Ảnh Kiếm
02:23, 13 thg 6, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Chuỗi sự kiện khi tham gia Chuyển Sinh Server Ảnh Kiếm
03:56, 12 thg 6, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Hướng dẫn thực hiện Chuyển Sinh phiên bản chính thức
20:45, 7 thg 6, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Thông báo thời gian tạo lập Thương Hội server Hợp Kiếm
01:59, 7 thg 6, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Kết quả sự kiện Đua Top Server Test - Chuyển Sinh
03:01, 5 thg 6, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Hướng dẫn cách thức Chuyển Sinh phiên bản mới
19:22, 2 thg 6, 2017 Lương Hữu Duyên đã cập nhật loginserver.txt
03:58, 2 thg 6, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Hướng dẫn đăng nhập Server Test - Chuyển Sinh
03:54, 2 thg 6, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Chuỗi sự kiện Chuyển Sinh khi tham gia Server Test
01:52, 2 thg 6, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Link download bản cập nhật v3.74.0
01:48, 2 thg 6, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Download

cũ hơn | mới hơn