Hoạt động gần đây của trang web

20:07, 31 thg 5, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Giới thiệu những đặc điểm nổi bật của tính năng Chuyển Sinh phiên bản mới
19:44, 31 thg 5, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Khuyến mãi giá trị thẻ nạp ngày 01/06/2017
03:27, 31 thg 5, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Thông báo thời gian tạo lập Thương Hội server Hợp Kiếm
22:07, 18 thg 5, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Kết quả sự kiện Kể về Mẹ cùng TLBB Tình Kiếm
22:05, 18 thg 5, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Kể quả sự kiện Kể về Mẹ cùng TLBB Tình Kiếm
19:37, 16 thg 5, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Quy định mới về việc xác nhận giao dịch vật phẩm có giá trị
00:37, 15 thg 5, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Quy định mới về việc xác nhận giao dịch vật phẩm có giá trị
00:10, 13 thg 5, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Sự Kiện Kể về Mẹ cùng TLBB Tình Kiếm
23:32, 12 thg 5, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Quy định mới về việc xác nhận giao dịch vật phẩm có giá trị
22:37, 12 thg 5, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Sự Kiện Kể về Mẹ cùng TLBB Tình Kiếm
19:44, 9 thg 5, 2017 Lương Hữu Duyên đã cập nhật loginserver.txt
19:44, 9 thg 5, 2017 Lương Hữu Duyên đã cập nhật loginserver_sk.txt
03:49, 3 thg 5, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Thông báo bảo trì nâng cấp hệ thống Website trang chủ và trang quản lý
08:43, 29 thg 4, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Download
08:43, 29 thg 4, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Download
08:39, 29 thg 4, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Link download bản cập nhật v3.73.9
23:47, 28 thg 4, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Sự Kiện Chào Mừng Quốc Tế Lao Động 1/5
23:37, 28 thg 4, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Sự kiện Truy Tìm Bản Đồ Bí Ẩn cùng TLBB Tình Kiếm
17:47, 28 thg 4, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Khuyến mãi thẻ nạp nhân ngày 30/4 - 1/5
03:33, 28 thg 4, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Thông báo nghỉ lễ Thống Nhất Đất Nước 30/4 và Quốc Tế Lao Động 1/5
03:38, 27 thg 4, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Thay đổi hình thức hiển thị hình ảnh nhân vật treo sàn từ forum sang group facebook
03:34, 27 thg 4, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Thay đổi hình thức hiển thị hình ảnh nhân vật treo sàn từ forum sáng group facebook
19:31, 26 thg 4, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Các vấn đề liên quan khi sáp nhập Hợp Kiếm và Nhất Kiếm
21:53, 24 thg 4, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Thông báo sáp nhập server Nhất Kiếm và Hợp Kiếm
03:32, 21 thg 4, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Sự kiện Lễ Bao Tri Ân tái ngộ bằng hữu