Hoạt động gần đây của trang web

01:20, 21 thg 3, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Hướng dẫn sửa lỗi mất kết nối trong game
00:51, 21 thg 3, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Hướng dẫn sửa lỗi mất kết nối trong game
22:08, 20 thg 3, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Hướng dẫn sửa lỗi mất kết nối trong game
21:06, 17 thg 3, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Một vài quy đinh bổ sung cho Long Tranh Hổ Đấu 2017
21:30, 15 thg 3, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Khởi tranh Long Tranh Hổ Đấu 2017
21:43, 14 thg 3, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Quy định thi đấu Long Tranh Hổ Đấu 2017
02:16, 14 thg 3, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Kích hoạt hệ thống Điêu Văn server Ảnh Kiếm
02:15, 14 thg 3, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Kích hoạt hệ thống Điêu Văn cho máy chủ Du Kiếm
01:35, 14 thg 3, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Kết quả và trao thưởng Long Tranh Hổ Đấu server Nhất Kiếm
01:31, 14 thg 3, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Kết quả và trao thưởng Long Tranh Hổ Đấu server Nhất Kiếm
01:30, 14 thg 3, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Kết quả và trao thưởng Long Tranh Hổ Đấu server Nhất Kiếm
01:26, 14 thg 3, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Kết quả và trao thưởng Long Tranh Hổ Đấu server Nhất Kiếm
02:05, 10 thg 3, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Thông báo về việc đội Tam Giới bị loại khỏi giải đấu
01:50, 10 thg 3, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Thông báo về việc đội Tam Giới bị loại khỏi giải đấu
03:11, 7 thg 3, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Khuyến mãi thẻ nạp nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ
02:59, 7 thg 3, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Sự kiện Uyên Ương Đồng Tâm chào mừng ngày 8/3
02:09, 7 thg 3, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Sự kiện Uyên Ương Đồng Tâm chào mừng ngày 8/3
01:55, 7 thg 3, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Sự kiện Uyên Ương Đồng Tâm chào mừng ngày 8/3
01:44, 7 thg 3, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Sự kiện Uyên Ương Đồng Tâm chào mừng ngày 8/3
01:41, 7 thg 3, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Sự kiện Uyên Ương Đồng Tâm chào mừng ngày 8/3
00:36, 7 thg 3, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Link download bản cập nhật 3.73.5
01:23, 28 thg 2, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Vấn đề về Auto - Câu chuyện muôn thuở
19:02, 21 thg 2, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã chỉnh sửa Quy định thi đấu Long Tranh Hổ Đấu 2017
18:38, 19 thg 2, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Lịch Thi Đấu - Long Tranh Hổ Đấu 2017
18:55, 13 thg 2, 2017 Tinh Kiem Tian Long Ba Bu đã tạo Sự kiện Hoa Hồng Truyền Tình mừng Lễ Tình Nhân 2017